Brukte pianoer og flygler

De brukte instrumentene er for en stor del pianoer og flygler vi har tatt i innbytte. Etter en grundig gjennomgang med rensing, reparasjoner, justeringer og stemming selges disse videre, - alltid med 5 års garanti og 1 års innbytterett.

På samme måte som ved overhalinger og reparasjonsoverslag blir det gjort en nøye vurdering og selektering av de brukte. Dette, i tillegg til den nevnte istansettingen og garantiene gjør at det som regel blir rimeligere, - og mye tryggere å kjøpe et brukt piano gjennom oss, enn f.eks via internett. På samme måte som på loppemarkeder, o.l. blir det uforholdsmessig stor opphopning av pianoer og flygler som er i så dårlig forfatning at de heller burde vært kondemnert enn solgt. Vi får daglig henvendelser fra fortvilte kunder som etter dyre transporter, meningsløse reparasjonsforsøk og mye ekstra bry til slutt må innse at de har kjøp "katta i sekken". Vi oppfordrer da alltid til ikke å selge dette videre til andre, men få gjort en takst på det, og evt. kondemnere det på forskriftsmessig måte.

For tiden (20.2.2018) har vi følgende instrumenter
til salgs:

Type
Mod. Høyde / lengde
Alder
Utførelse
Pris
Piano (Upright)

Ed. Seiler

113 cm.
1981 Mørk blå
solgt
Yamaha
C108 108 cm.
1971 Mahogni polert
kr. 17.000,-
Schimmel
Capriccio 108
108 cm.
1970 Nøtt polert
kr. 18.000,-
Jacob Knudsen
Allegro 105 cm.
1970 Nøtt natur, satinert
kr. 19.000,-
Jacob Knudsen
Allegro 105 cm.
1969 Eik natur, satinert
kr. 19.000,-
Schimmel
112/C Chipendale
112 cm.
1978
Mørk nøtt, satinert
kr. 20.000,-
Samick
JS115 115 cm
2000 Sort polert
under arbeid
Carod
XU-121 121 cm.
2017 sort polert
kr. 24.000,-
Petrof
P118P1 118 cm.
2013 sort polert
kr. 59.000,-
Yamaha
SU118C 118 cm
1989 sort polert
kr. 69.000,-


Flygel (Grand)

Yamaha GB1S (Silent)
150 cm
2012
sort polert
kr. 105.000,-
Petrof
Breeze 173 cm.
2014 sort polert
kr. 189.000,-
Bechstein
Mod. C
225 cm
1936
sort under arbeid
Bechstein
Mod. B
208 cm
1919 sort under arbeid
Jacob Knudsen
Mod. nr. I
180 cm
1933 mahogny under arbeid


Hvordan vurderer vi kvaliteten til pianoer og flygler?

For alle typer pianoer og flygler - nye, brukte, store og små - er det én ting som kjennetegner kvalitet fram for noe: Det er dynanikken. D.v.s evnen til skifte mellom stille og sterk klang. Piano e forte sa pionerene i Firenze for 300 år siden, - og kalte instrumentet "Pianoforte", - i daglig tale i dag bare "piano". Forskjellene i klangstyrke, riktig amplitude, god sustain som følges av et tilstrekkelig rikt og riktig avstemt spekter av overtoner som gir klangen farge. Jo flere nyanser og jo flere styrkenivåer man får til rådighet - og kan klare å kontrollere - jo smidigere, spenstigere og mer utrykksfullt er instrumentet. Dette er universelt og essensen av det det hele handler om. Dette påvirker uttykket i musikken og spillegleden like mye for en nybegynner som en pianist på toppnivå.

Det er den tekniske utformingen og tilstanden som avgjør den musikalske kvaliteten til pianoer og flygler. De viktigste faktorene er konstruksjon, material, bearbeidelse, klimatisk påvirking, alder og bruksmengde. I tillegg til den objektive vurderingen kommer den subjektive oppfatning av hva som er bra. Klarere og skarper eller varemere og bløtere klang? Tyngre eller lettere tangenger, - eller spilleart som vi sier. Man forstår at kvalitetsvurdering kan være relativt komplisert. Vi som fagfolk og eksperter på det tekniske forsøker å holde oss til den objektivt antatte bedre kvaliteten, - og overlater til kundene å vurdere subjektive aspekter vedr. klang, spilleart, utseende, størrelse osv.

I vårt daglige arbeid med pianoer og flygler har vi disse perspektivene med oss i alt vi gjør. Dette er grunnlaget for de fabrikatene og modellene vi har valgt å repersentere. For de brukte instrumentenen er det avgjørende for hva vi i det hele tatt tar inn, og hvilke bearbeidelse vi velger å gi dem. Det må være et riktig forhold mellom pris og kvalitet, - der vi gir kvaliteten et lite fortrinn. Det dreier seg tross alt om musikkinstrumenter, som ved siden av å representerer varige matrielle verdier også skal kunne uttrykke dypere musikalske følelser.

Ved vurdering av kvalitet og verdi på de brukte pianoene og flyglene finner vi det hensiktsmessig å dele dem inn i katergorier.
  1. Nyere brukte pianoer av rimeligere kvalitet. Inntil 40 år gamle Øst Europa og Sørkorea. Noen kjente merker er Zimmermann, Petrof, Rösler, Young Chang, Aspheim og Rippen. Priser fra kr. 8. - 10.000,- Denne kategorien er i løpet av de siste par årene i praksis ute av vårt vareutvalg.
  2. Nyere brukte instrumenter av høyere kvalitet. Inntil 50 år gamle instrumneter gjerne fra Vest-Tyskland, Japan, Sverige og Norge (Bergen). Noen kjenter merker er: Schimmel, Yamaha, Nordiska og Jacob Knudsen. Priser fra kr. 15. - til 25.000,-/ flygler fra 30. - 75.000,-
  3. Vintage instrumenter. Eldre kvalitets instrumenter ca. 50 til 100. år gamle. Vi legger vekt på historikken til de enkelte instrumnetene, at de er så originale og i spillbar god stand som mulig. Noen kjente merker er: Steinway&Sons, Bechstein, Grotrian-Steinweg. Priser fra kr. 20. til 200.000,-
  4. Utrangerte pianoer og flygeler. Ofte i utgangspunktet lavere kvalitet, mye brukt, ødelagt av klima, aldersmessig og konstruksjonsmessig passè. Kjente eldre merker er: Brd Hals, Forenede Pianofabrikker og Jacob Knudsen fra før ca 1930. Av nyere fabrikater kan nevnes Lindner, Forte, Etyde m.fl. Disse instrumentene har ingen verdi som musikkinstrumenter, men kan selvfølgelig for mange være verd å ta vare på av andre grunner.

Instrumenter under arbeid på verkstedet:

Vi arbeider kontinuerlig med å sette i stand brukte instrumenter for videresalg. At vi gjør dette selv, med våre egne fagutdannete pianoteknikker, - på vårt eget velutsyrte verksted er avgjørende for den kvaliteten vi tilbyr. Når vi gir 5 års garanti på alle brukte instrumenter kan kundene være trygge på at de får den beste kvaliteten, - til riktig pris.

Alle brukte instrumenter gjennomgår en 10 til 20 timers komplett istandsetting - med bla. oppstemming, rensing og justering av mekanikk og klaviatur, skifte av slitedeler og finstemming med intonering. Verdien av dette kan regnes til ca. kr. 6 -12.000,-.