EL-PIANO

Som spesialist på tradisjonelle akustiske pianoer og flygler er det naturlig å bruke denne kompetansen når vi skal velge våre elektriske og digitale pianoløsninger. Vi er begeistret over hvor bra mange av disse instrumentene er blitt de senere årene, og vi kan bekrefte at under omstendigheter der valget av tradisjonelle akustiske instrumenter blir vanskelig, eller umulig, kan man i dag langt på vei bruke el-pianoer og flygler som en god erstatning.

Yamaha el-pianoer og flygeler:
Slik markedet er i dag har vi funnet at Yamaha sine instrumenter er de som for oss fungerer best. I forskjellige pris-klasser fra ca. 6. - til 150.000,- får man instrumenter som ved siden av de beste musikalske kvaliteter også har den beste og mest varige tekniske kvalitet.

CLP430WH
CLP430WH
AvantGr N3
AvantGr N3
CLP440 PE
CLP440 PE
AvantGr N2
AvantGr N2
CLP465 PE
CLP465 PE
CLP-470 R
CLP-470 R
CLP406 B
CLP406 B