Tyskland:
Absolutte høyeste kvalitetsnivå, med fantastisk kombinasjon
av kontroll og uttrykksfull, nyanserik klang.

Priser fra ca. kr. 90-170.000,- /Flygel kr. 250-350.000,-